Facebook loại bỏ “Like” ảo của Fanpage

Facebook bắt đầu dọn dẹp các “Like ảo” nên Fanpage có thể bị sụt giảm lượng thành viên (fan). Nhiều công bố từ Facebook khác cần biết!

Facebook loại bỏ "Like" ảo của Fanpage vào ngày 12/3

Facebook bắt đầu truy quét và tận diệt các Fanpage dùng Like "ảo", Facebook đã ra thông báo tới admin các Fanpage có thể bị sụt giảm lượng thành viên (fan)4.83 - 12 votes