Google cập nhật thuật toán Doorway

Google cập nhật thuật toán Doorway

Google đã công bố rằng họ đã cập nhật thuật toán xếp hạng của họ để phát hiện một tập các trang doorway

Google cập nhật thuật toán Doorway

Google cập nhật thuật toán DoorwayGoogle cập nhật thuật toán Doorway để phát hiện một tập các trang doorway, Thuật toán Doorway nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm trong các kết quả tìm kiếm4.00 - 5 votes